Artist Statement

Als kunstenares ben ik constant bezig mezelf te bevrijden van overtuigingen en ideologieën, omtrent wat kunst is en wat de functie ervan is. Een ding waar ik mij hard voor maak, is het loslaten van perfectionisme en het omarmen van authentieke rauwe expressie. Mijn werk reflecteert dat ook terug; want mijn kunst heeft altijd een randje van oncomfortabelheid, mismaakte stukjes, die uiteindelijk een harmonie vormen met het geheel.

Zo zie ik ook het mens zijn.
We zijn niet perfect, maar juist die lelijke stukken geven ons karakter. Emoties zoals woede, angst, verdriet en jaloezie, de leegte die ons soms kan opslokken, en ook de schaamte en het schuldgevoel voor keuzes die wij maken.

Kunst is het middel om uiting te geven aan deze aspecten van onze psyche, zonder dat wij daar onszelf of een ander mee schaden. Expressie als ode aan alle facetten van onszelf, het leven, en als pad tot zelfbevrijding is uiteindelijk mijn visie op wat kunst dan ook betekent.

Hierbij lever ik kritiek op het huidige systeem waarbij er een elitair monopoly is op ''kunst'' en wat dat zou moeten betekenen. In de wereld van kunst zijn er bepaalde machten die bepalen wat waardig is en wat niet. Kunsteducatie speelt daarbij ook een rol. Terwijl dit niet zou hoeven, volgens mij.

Kunst is een expressie van de ziel en dat is voor iedereen toegankelijk, scholing echter niet. Toch zie je in alle stukken in onze geschiedenis van het mens-zijn kunst terug komen. De eerste mensen tekende al op stenen in grotten, dansten rond het vuur, en zongen voor de sterren en planten. Expressie is een inherent deel van onze natuur en onze ziel. Dat kun je niet op een weegschaal leggen, of er een waardeoordeel aan hangen.

In alle lagen van de samenleving, in alle culturen is expressie onderdeel van de menselijke beleving, en het verwerken en registreren daarvan.

Ik pleit dan ook voor vrijheid van expressie. Zonder focus op techniek, of literatuur erover. Maar met de nadruk op het ervaren, ontdekken en experimenteren met wat mens zijn betekent, en het brede spectrum van emoties en gebeurtenissen waar wij in ons leven mee te maken krijgen.